Sinukeha salong on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide privaatsust. Oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist. Isikuandmete kogumine ja kasutamine Sinukeha salongil on õigus kasutada kõiki kliendiandmeid, mis on kliendi kohta tehingusuhete käigus
teatavaks saanud, sealhulgas: isiklikud andmed (nt nimi, sünniaeg), kontaktandmed (nt e-mail, telefon
jne), andmed kliendikäitumise (kasutatud teenused, rahulolu teenustega jne)

Töötleme Teie andmeid selleks, et:

  •  Pakkuda püsiklientidele püsisoodustust;
  •  Paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda sobivaid kvaliteetseid teenuseid;

Korraldada tarbjamänge ja kampaaniaid;
Sinukeha salong ei avalikusta kliendiandmeid kolmandatele osapooltele ning oleme kasutusele
võtnud vajalikud turvameetmed klientide konfidentsiaalsuse kaitseks.

Muud andmed
Kogume ka isikustamata andmeid, ehk andmeid, mida ei saa otseselt siduda kindlate isikutega.
Sellisteks andmeteks on näiteks sinukeha.ee külastajate sugu, vanus, keele eelistus ja asukoht.
Samuti kogume andmeid klientide tegevuse kohta meie veebilehel. Neid andmeid kasutatakse
klientide eelistuste väljaselgitamiseks.

Andmete kasutamine ja muutmine
Isikuandmeid kasutame päringute, tellimuste ja infovahetuse haldamiseks. Kliendil on õigus muuta või
kustutada enda andmed, võttes selleks ühendust Sinukeha salongi töötajaga, info@sinukeha.ee
kaudu.

Isikuandmete kaitse
Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui tehnilisi, et kaitsta kliendi
isikuandmeid. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
Sinukeha salong on isikuandmete vastutav töötleja.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Sinukeha salong jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, teavitades sellest oma
kliente.

Toode on lisatud soovinimekirja